wz

Zpět > main page

Výhled do budoucna

Nostradamus předpovídá, že mezi koncem roku 2010(nebo začátkem 2011) a rokem 2015 budou rozpoutány dvě velké války, které na severní polokouli zredukují počet obyvatelstva na 50%. Ti, co přežijí vojenské údery, zahynou žízní nebo na následky použití chemických zbraní. Dále prorok upozorňuje, že kdo si v předcházejícím období - jež on sám označuje za éru největšího blahobytu v dějinách světa - zachová jasnou hlavu a připraví se na hrozící apokalypsu, ten bude v patřičný okamžik vědět, jak si má počínat. Nostradamus tvrdí, že jeho předpovědi jsou důležité zvláště pro generace žijící v letech 1615-1655, 1915 a 2015, kolem r. 2550 a 2700- 3080.

Slovo autora (knihy) :

Následující Nostradamovo proroctví by si mělo pozorně přečíst co nejvíce lidí. Přál bych si, aby jim
porozuměli, vyvodili z nich pro sebe správné závěry a proměnili je v činy.
Je možné, že se Nostradamus mýlil. Mohl jsem se dopustit ve své práci zásadní chyby také já, a v tom
případě prosím za prominutí. Přesto pomyšlení, že po přečtení dalších stránek budete připraveni na
na neblahou budoucnost, mne naplňuje uspokojením a přeji vám, kteří přežijete, a vašim potomkům
šťastnou budoucnost navěky.
 
                                                                       
                                                                                                                                     Manfred Dimde        Nostradamovo vylíčení tohoto katastrofického období lidstva by nemělo být rozmělňováno zbytečnými komentáři z pohledu současného člověka. To je také důvod, proč níže uvedené předpovědi necháváme bez komentáře, pouze si k některým dovolíme přiřadit pár heslovitých poznámek
:2009 - " Pět set hvězd, které se ukážou - dny zrání. Z jedné mazané ženy vzejdou dva samostatní princové. "
                    
                   Pět set států světa čekají dny zkoušky.

2010 - " Čtyři nájemní vrahové - strašlivá válka nastane. Velký nepřítel lidského rodu. Bude ještě horší ten děd - jedenáctka zplodí dvě války.  Železem, ohněm, vodou - krvavé a nelidské."

                 Opět narážka na čtyři atentáty v průběhu jednoho týdne - válka postihne celé lidstvo. "Jedenáctka" = rok 2011.

2011 - "Mezi Iónskými kuchyněmi - nebezpečná příprava. Bude břemenem okolojdoucí pohrobek. V horách to nejhorší jde kolem bez zatížení. Bradatými nepozorován - na trůnu se raduje vévoda z léčky."

                 Iónský - chemie. Dědičné hříchy pro děti - je šance přežít v horách a ve speciálních podzemních krytech.

2013 - " Mezi nízkými - nezbytnost znovukoupených zvířat. Jeví se deset - vedeno k vítězství ve větru dvoupolitické ligy. Schovaní vojáci řídí hrozivé zbraně. Ne daleko čas vyzkoušení protipólného města."

                 Zamoření vegetace - hyne užitkový dobytek - jižní polokoule se též zamíchala do války - rakety.

2014 - " Urna telete - když přijdou roky rad, které se samy vzdávají. Říká stádo plašit - z obavy před vítězným princem. Budou hojně provázeny sestrami hnisavých vřídků. Částečně se nestaly samotákami."

                 Konec katastrofického období - kožní onemocnění - nemocní nebudou izolováni - špatné ošetřovací metody.

2015 - " Dvě války, provázené žízní, povede starý vůdce ve čtyřech letech. Mimořádného dne - syn zapře hlídače. Uprostřed moci života - přijde smrt - drsná a dlouhá v jedenáctém. Senát na ostrově umírá - dlouze a lehce.

                 Válku rozpoutá nějaký starý státník - na vrcholu blahobytu přijde nečekaně válka. V jedenáctém - ke konci r.2010 nebo začátkem 2011. V této válce bude hlavní úder namířen proti Velké Británii.

                                                                                                             

       To jsou zajisté neradostné vyhlídky pro začátek tohoto tisíciletí. V roce 2115 (možná 2015, že by tisk.chyba?-pozn.autor) se bude svět nacházet doslova v troskách .  Ale to nejhorší, co si světové dějiny v příštích 500 letech připíší na účet, teprve přijde.Už ve 20. století bylo vždy s poraženými agresory tvrdě zúčtováno;
po skončení této - první skutečně globální - války, to proběhne zvláště tvrdým způsobem. Podle Nostradama bude vzájemná nenávist křesťanů a muslimů pravou příčinou vzniku války. Ta skončí pomsti-chtivým tažením, v němž má být zničena Ka´ba, největší svátost islámu.
       Nostradamus se na toto tažení, jehož důsledky zná, dívá s obavami. Se slovy "v Římě bude zvolen syn krvavé vlny" odsuzuje papeže, který volá po tažení volá. Co bude dál? Oběti války mají co dělat samy se sebou, celé oblasti jsou neobyvatelné, protože byly zasaženy chemickými bojovými látkami, infrastruktura zemí je rozbita. Nostradamus popisuje situaci na severní polokouli s tím, že náplní života lidí, co přežili, budou modlitby. Šok odezní a jedinci, kteří včas odešli na jižní polokouli či do hor, se vrátí a začnou budovat nový život. A jak jinak: Na celé severní polokouli začnou boje o pozemky a půdu, státní hranice... 

[----------- 13. října 2002 ]

Zpět > main page


© Copyright by -_Nostradamusman_- 2002