wz

Zpět > main page

Na cestě k třetímu tisíciletí :


Peníze

 " V boha věříme, " napsali praotcové Spojených států amerických (převážně svobodní zednáři a svobodomyslné duše) na svá nová platidla. Vyzdobili bankovky egyptskou pyramidou, okem Boha a tajemným mottem : "Annuit Coeptis Novus Ordro Seclorum." To znamená: "Nový pořádek světa slibuje nový začátek."
  Peníze jsou svým způsobem moderní magií - každý sleduje jen události na burze..

Geniální věštec řekl něco i o penězích

Zhruba kolem r.2140 budou učiněny dva pokusy o zrušení peněz. Nostradamus mluví o tom, že peníze se mají stát "nezákonnými". Tyto snahy však budou úspěšné jen několik desítek let - peníze budou zavedeny jako platidlo za zboží a služby i jako prostředek moci. Bez nich se svět prostě neobejde.

Židovsko-křesťanské sjednocení 

Okolo r.2070 najdou lidé při jedné neobvyklé expedici záznamy, které nejenže potvrdí staré biblické texty, ale též objasní pozadí některých věcí v nich obsažených, jež jsou nám dosud nejasné. Mnohé zprávy o Mojžíšovi budou nečekaně doplněny a vyjasněny. Pod tlakem tohoto nového nálezu a poznatků zkorigují svá dogmata jak křesťané, tak židé. Od té chvíle už nebude důvod k tomu, aby jedni bojovali proti druhým. Židé a křesťané se sjednotí v jedno světové náboženství !

 [ ----------- 30.listopadu 2002 ]


Islám

Co by se nám dnes mohlo jevit jako hrůzostrašné, stane se v budoucnu skutečností. Přispějí k tomu  mj. i klimatické změny: Itálie, bašta katolické církve, se prakticky vzdá křesťanství poté, co tam zavládnou extrémní vedra a sucho a stane se neobyvatelnou. Země se bude pozvolna vylidňovat a v r.2064 ji ovládne islám. Ten se v průběhu dalších 500 let rozšíří po celé jižní Evropě, s výjimkou Španělska a Portugalska. Severně od Alp zůstane křesťanství zachováno(podle obnovené křesťanské víry).Sídlo papeže bude přeloženo do střední Evropy.Během příštích 500 let se bude stěhovat ještě pětkrát. Jestliže se podíváme blíže na cyklický vývoj náboženství, dojdeme k závěru, že se islám nachází v agresivní fázi, v níž bylo křesťanství ve středověku. Tehdy došlo v důsledku křižáckých tažení k radikalizace davů, k pálení čarodějnic, k povstáním a četným pokusům o reformaci. Lze se domnívat, že za dalších 500 let bude islám tolerantnější.

Války

Co se větších válečných konfliktů týká, jeden, lokálně ohraničený, bude kolem r.1999/2000 na Blízkém východě a jeden vypukne okolo r.2011 na severní polokouli (třetí světová válka - Severní Amerika,Evropa,Asie). Válečný střet znamená údery a proti údery, které povede anglicky mluvící dvojstátí "Anglie a Amerika" (aspoň tak to vidí Nostradamus) proti světovému společenství všech islámských států, a naopak. Hrůzný přízrak války v r.2011 je reálný, neboť islámské státy by mohly intrikami přetáhnou na svou stranu některé státy SNS. Nakonec válku nikdo nebude chtít. "Mešita je ponížena, papežský stolec povýšen," říká Nostradamus a varuje křesťany, kteří přežili, před odvetnými trestnými akcemi proti muslimům. Tato pomsta, která se bohužel přes papežovo varování uskuteční, bude příčinou nesmiřitelného nepřátelství mezi křesťany a muslimy na dalších 500let.


Světonázorová hnutí

V následujících letech zažijeme celosvětové pacifistické hnutí, které dokáže lidstvu "nezdravou polívčičku uvařit": Odklon zájmu o bezpečí  populace směrem k militaristickým záležitostem způsobí ohrožení milionů lidí.
Po třetí světové válce má vzniknout v euroasijské oblasti silné náboženské hnutí zbožných křesťanů, zpátečnického, téměř fundamentalistického charakteru, které bude udávat politický tón po celé století. Sto let bude také působit velmi početná, čistě feministická náboženská  sekta. Nostradamus ji nazývá "vítězná matka".
V této souvislosti se zmiňuje o dvou zakladatelích náboženství. Na oba má pozitivní názor. Jednoho označuje jako "legitimního posla nebe" a druhého charakterizuje slovy: "Dokáže  proměnit čtvrtek ve svou oslavu."

Věda a energie

Jako byl ve 20. století vědcem číslo jedna Albert Einstein, tak budou v příštím tisíciletí(3.tisíciletí-pozn.autor) vysoce vážení tři vědci, kteří vyvinou levnou, bezproblémovou a výkonnou technologií k získání prakticky nevyčerpatelného zdroje energie(asi kolem r.2030). Žádný vědecký počin všech dob se nedá srovnat s významem objevů těchto tří mužů. Mnozí čtenáři této knihy se toho jistě dožijí.
Nový vědní obor, který tak možná vznikne, prozkoumá nové možnosti využití energie k cestě do kosmu a s její pomocí se takový let uskuteční. Jde o to, zkonstruovat co nejrychlejší kosmická plavidla, blížící se rychlosti světla. Nostradamus předvídá na r.2065 a potom kolem r.2350 první větší úspěšné expedice, které proniknou daleko za naší sluneční soustavu. Hovoří o "prastaré umělé planetě", která krouží kolem slunce jako "orel".
Do kosmu budou umístěny velké počítače, protože v tamních podmínkách budou optimálně fungovat. Naše planeta bude v noci uměle osvětlena. (Kupříkladu v r.1993 proběhla televizí zpráva, podle níž Rusko zaměřilo na Zemi prostřednictvím oběžné družice sluneční reflektor, aby ozářil část Sibiře, na níž je v zimě téměř neustálá tma.)
Bude odhaleno deset velkých tajemství vědy o vzniku a funkci slunce ve vesmíru. Člověk dokonce dokáže zažehnout umělé slunce!
(Tím se jasněji odkrývá výše uvedený "nevyčerpatelný zdroj energie", umělé slunce - fúzní reaktor, který dokáže stejně jako Slunce přeměňovat Vodík jader.reakcí na Helium. -pozn.webmaster)

Zbrojní systémy v kosmu

Zbraně a zbrojní systémy budou vždy nelidské. Okolo r.2060 dojde k prvnímu nasazení klimatických zbraní. Po r.2300 se přestěhují války do kosmu. Jedině drobné boje mezi náboženskými skupinami se ještě budou rozhodovat na zemi a "mečem". Jablkem sváru bude zásobování kosmických stanic a péče o ně. Bude na nich žít čím dál tím více lidí. Tyto stanice jsou jedinou nadějí na přežití lidstva jako druhu, doposud vegetujícího na přelidněné, zničené Zemi, kterou bombardují kosmická tělesa v důsledku změn v silových poměrech sluneční soustavy. Obyvatelé stanic budou potřebovat přísun potravin, ze Země jim ho možná budou odepírat.

Genetika

Nejvyšším cílem bude dosáhnout zkřížení rostlin se zvířaty, aby se dala vyrobit umělá živočišná bílkovina.(Už dnes byly v USA rybí geny uměle "vbudovány" do rajčat, aby získala lepší vlastnosti.) Příští vývoj bude zaměřen na vyřešení problému stárnutí a jeho genetické ovlivnění. Dramatické zásahy do přírody se očekávají teprve s rokem 2400. Na kněžích bude, aby genetickou technologii "uhlídali".

Příroda a vesmír

Příroda naší planety stojí před drastickou proměnou. Oteplování ovzduší a odtávání ledovců na obou pólech způsobí africké podnebí v Itálii a Norsko postihne jihoněmecké klima. Velké oblasti kontinentu naopak kvůli "době ledové" ztratí zelenou vegetaci až do r.2600. Viděli jsme už dříve, že věštec poukazuje na nebezpečí požáru v amazonských deštných pralesích a varuje před neuváženými zásahy do přírody.

[ ----------- 19.ledna 2003 ]

Zpět > main page


© Copyright by -_Nostradamusman_- 2002