wz

Zpět > main page

Jak vidí Nostradamus osobnosti naší i budoucí doby :
 

Jak jsme už řekli,Nostradamus ve svých Proroctvích nikdy nepoužívá jasná pojmenování. Zejména u lidí se uchyluje k popisu jejich fyzických či duševních charakteristických znaků a vlastností. Prorok popisuje události v politice, vojenství, náboženství, vědě, medicíně a hospodářství, méně si všímá sociální sféry a přírody, a nikdy se nezmiňuje o kultuře. V jeho verších se nedočtete ani o umělcích, ani o architektech, ani o popových či filmových hvězdách (jak se někteří znalci mylně domnívají). 

Tři funkční období pro amerického prezidenta: 

" Jeden se maže třikrát" říká Nostradamus ve čtyrverší vztahujícím se k roku 2002. Je to snad upozornění, že prezident USA bude moci zůstat ve funkci tři období místo dvou, jak se o tom uvažuje už od dob Ronalda Reagana? Pak by byl prezident zvolený v r.2002(prezidentské volby, které vyhrál George W. Bush, však byli v r.2000-pozn.Webmaster)  prvním americkým prezidentem, který by mohl stát v čele Spojených států třikrát čtyři roky.

 Lady Di

Nové problémy v královském anglickém domě? "Z jedné mazané ženy vzejdou dva samostatní princové, "píše Nostradamus ve verši pro r.2009. Jsou to její synové, kteří se později utkají o dědictví, nebo se dokonce zřeknou královského trůnu? V té době by bylo Dianiným synům mezi dvaceti a třiceti lety. Je to období těsně před třetí světovou válkou, kterou Nostradamus vidí v letech 2011-2014. Stane se Diana královnou? " Královna bude zvolena - hvězdy vidí její ostrov poškozený. " To je z textu pro r. 2017. Musíme vycházet z toho, že žádný jiný právoplatný následník trůnu v Anglii nebude. Vše tomu nasvědčuje, zvláště když vezmeme v úvahu označení "mazaná" žena(kromě její smrti v r.1997, by tomu asi opravdu vše nasvědčovalo.. - pozn. Webmaster). Ve verších jsme kupodivu nenalezli ani jednu zmínku o princovy Charlesovi. Vypadá to, že mu věštec ze Salonu nepřisuzoval významnou roli!

Stane se španělský král králem Evropy?  

Následník španělského krále Juana Carlose a jeho manželky Sofie, buď jejich syn, nebo synovec, bude po třetí světové válce vystupovat jako nový "král Evropy". V X. centurii, verši 48 pro r.2048 Nostradamus píše: "Nejzákladnější (techniku) vyučují Španělé. Získají špičku a konec Evropy."

[---------10.listopad 2002 ]

Zpět > main page


© Copyright by -_Nostradamusman_- 2002